Valaistussuunnittelu

Valaistuksen suunnittelu

 • ‣  Liike- ja tuotantotilat
 • ‣  Uudiskohteet ja saneeraukset
 • ‣  Valaistusvoimakkuuden mittaukset
 • ‣  Ohjaus ja energiansäästö
 • ‣  Kustannus- ja kuntoarviot
Rakennusten sähkösuunnittelu

Rakennusten sähkösuunnittelu

 • ‣  Uudiskohteet ja saneeraukset
 • ‣  Asuinkohteet
 • ‣  Julkiset rakennushankkeet
 • ‣  Liikerakennukset ja tuotantolaitokset
 • ‣  Tietomallisuunnittelu
Ulkovalaistussuunnittelu

Ulkovalaistuksen suunnittelu

 • ‣  Julkisivuvalaistus
 • ‣  Uudiskohteet ja saneeraukset
 • ‣  Katu- ja tievalaistus
 • ‣  Puisto- ja torialueet
 • ‣  Hiihtoladut, kuntoradat ja urheilukentät
 • ‣  Kuntoarviot ja maastotarkastukset
 • ‣  Kustannusarviot
Tele- ja turvasuunnittelu

Tele- ja turvajärjestelmät

 • ‣  Yleiskaapelointijärjestelmät
 • ‣  Kulunvalvonta- ja rikosilmoitusjärjestelmät
 • ‣  Paloilmoitinjärjestelmät
 • ‣  Hoitajakutsujärjestelmät
 • ‣  Työajanseuranta
 • ‣  Portti- ja ovipuhelimet
ATEX

Räjähdysvaaralliset tilat (ATEX)

 • ‣  Maadoitukset ja potentiaalintasaus
 • ‣  Sähkötekninen suunnittelu
 • ‣  ATEX-vaikutusaluepiirustuksien laadinta
Energiansäästö

Energiansäästön konsultointi

 • ‣  Valaistuksen ohjaus ja säätö
 • ‣  Aurinkoenergiajärjestelmät
 • ‣  Energianmittausjärjestelmät
 • ‣  Sähköautojen latausjärjestelmät
Jan Viitala

VTS 260 Valtuutettu tarkastaja

Sähköturvallisuuslain mukaiset varmennus- ja määräaikaistarkastukset asuinrakennuksien sekä luokan 1 ja 2 sähkölaitteistoihin, jotka toimivat enintään 1000 voltin vaihtojännitteellä tai 1500 voltin tasajännitteellä.